Zaposlenici preduzeća "San"

Sekretarijat
Melisa Fišić
Belmina Grabus

Nabavka i skladište
Zerid Grabus
Fahrija Dulaš
Izeta Čelam
Emir Haskić

Marketing i prodaja
Belma Čogić
Hamid Ćosić
Selver Grabus

Računovodstvo i finansije
Harun Hasičić
Emina Ganić
Safija Ganić
Hana Bešić

Organizacija i osoblje
Alena Begić
Amina Bečirević